skip to Main Content

โปรโมชั่นประจำเดือนสิงหาคม 2565

โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ

Mitsubishi Motors Warranty Plus

มิตซูบิชิพร้อมดูแล ให้คุณหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ด้วยแพ็กเกจ Warranty Plus ขยายเวลารับประกันคุณภาพจากเดิม 5 ปี เพิ่มขึ้นอีก 2 ปี รวมสูงสุด 7 ปี ดูแลครอบคลุมอะไหล่กลุ่มสำคัญ 14 รายการ ให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจไปยาวๆ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม: Mitsubishi Motors Warranty Plus

Back To Top
×Close search
Search