skip to Main Content

โปรโมชั่นประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566

โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ

Mitsubishi Motors Warranty Plus

มิตซูบิชิพร้อมดูแล ให้คุณหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ด้วยแพ็กเกจ Warranty Plus ขยายเวลารับประกันคุณภาพจากเดิม 5 ปี เพิ่มขึ้นอีก 2 ปี รวมสูงสุด 7 ปี ดูแลครอบคลุมอะไหล่กลุ่มสำคัญ 14 รายการ ให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจไปยาวๆ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม: Mitsubishi Motors Warranty Plus

โปรดี มีเฮ! ต้อนรับปีใหม่ ที่พร้อมดูแลรถคุณ

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ : โปรดี มีเฮ! ต้อนรับปีใหม่ ที่พร้อมดูแลรถคุณในทุกการเดินทาง

Back To Top
×Close search
Search